Dine personoplysninger

Som hostingleverandør er vores vigtigste sikkerhedsopgave at passe godt på al data, der overlades til os og sørge for, at du til enhver tid lever op til sikkerhedskravene fra dine kunder. Men vi passer ikke kun godt på dine kunders data, vi passer lige så godt på de personoplysninger, som vi indsamler om dig, når du bliver kunde hos os.

I det følgende er en beskrivelse af Hosting.gl privatlivspolitik med oplysninger om, hvilke typer af personoplysninger vi indsamler, hvornår det sker, og hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Når du indgår en aftale med Hosting.gl ApS eller benytter vores hjemmeside Hosting.gl accepterer du, at Hosting.gl ApS behandler dine personoplysninger i henhold til gældende lovgivning om beskyttelse af personoplysninger og denne privatlivspolitik.

Ledelsen og relevant personale hos Hosting.gl har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige for personoplysninger, der indsamles i forbindelse med et salg af produkter, benyttelse af services eller brug af hjemmesiden Hosting.gl er:

Hosting.gl ApS, Postboks 255 - 3900 Nuuk, Grønland. Hosting.gl ApS har CVRnr. 42645990

Hvad er personoplysninger?

Begrebet personoplysninger dækker over alle oplysninger, der kan bruges til at identificere en person, herunder, men ikke begrænset til, vedkommendes for- og efternavn, alder, køn, privatadresse eller anden fysisk adresse, e-mailadresse eller andre kontaktoplysninger.

Hvilke personoplysninger indsamler vi?

Hvis du ønsker at købe og modtage produkter eller services fra Hosting.gl, har vi brug for at indsamle visse personoplysninger for at kunne gennemføre handlen og for at kunne tilbyde dig vores services.

Når du bliver bedt om at angive en række persondata, har du mulighed for at afvise dette. Men hvis du vælger ikke at give os data, som er nødvendige for at kunne tilbyde et produkt eller en serviceydelse, vil du muligvis ikke kunne modtage det pågældende produkt eller den pågældende service.

Hosting.gl indsamler og behandler dine personoplysninger, når du på vores hjemmeside foretager dig følgende:

 1. Gennemfører et køb af vores produkter eller bestiller en af vores services
 2. Opretter en kundekonto
 3. Tilmelder dig vores nyhedsbrev
 4. Opretter en supportsag

Hvis du starter en ordre hos Hosting.gl, som ikke gennemføres sletter vi de oplysninger vi har lagret på dig efter 30 dage.

Køber du et produkt hos Hosting.gl, indsamler vi følgende data:

 1. Navn
 2. Adresse
 3. Land
 4. Telefonnummer
 5. E-mail
 6. Firmanavn
 7. VAT-nummer
 8. IP-adresse
 9. Kreditkorttype
 10. Kreditkort-token

Følgende personoplysninger kan du valgfrit oplyse i dit kontrolpanel:

 1. Facebook brugerid
 2. Google brugerid
 3. GitHub brugerid
 4. LinkedIn brugerid
 5. Mobilnummer
 6. Pasnummer
 7. Personnummer

Hvad bruger vi dine personoplysninger til?

Dine almindelige kontaktoplysninger

Dit navn og adresse indhenter vi for at kunne levere det produkt eller de serviceydelser, som du har købt hos os.

Din e-mailadresse indhenter vi for at kunne sende dig en ordrebekræftelse samt informationer om dit produkt.

Hvis du under en registreringsproces eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi dine kontaktoplysninger for at kunne tilbyde dig en effektiv kundeservice og support.

Dine kreditkortdata

Hosting.gl gemmer ikke på noget tidspunkt kortdata brugt til onlinebetaling og al kommunikation under bestilling og betaling er krypteret.

Alle administrative sider og sider der ellers kunne indeholde følsomme oplysninger er SSL krypteret og PCI certificeret.

Adgangskoder

For at yde optimal sikkerhed opbevares alle kunders adgangskoder enten i krypteret form, eller som hash værdi.

Nyhedsbreve

Hvis du under en registreringsproces eller på vores hjemmeside har givet os dit samtykke hertil, bruger vi din e-mailadresse til udsendelse af et nyhedsbrev.

Du kan til enhver tid til- og afmelde dig nyhedsbrevet. Alle nyhedsbreve indeholder også et link til afmelding.

Hvis behandling af personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du til enhver tid ret til at tilbagekalde samtykket.

Logning af din IP-adresse

Vi logger din IP-adresse for at kontrollere uautoriseret brug eller misbrug af vores produkter og tjenester eller på anden vis opdage, undersøge eller forhindre aktiviteter, der kan krænke vores politikker eller være ulovlige.

En sådan behandling vil ske som led i vores legitime interesse som dataansvarlig.

Dataene bruges ligeledes til at analysere tendenser, administrere eller optimere tilbud, samt at overvåge brugen af vores hjemmeside.

Vi opbevarer dine personoplysninger på vores egne servere, som er placeret i vores fysiske datacentre beliggende i Tyskland.

Hvem deler vi personoplysninger med?

Generelt

Vi vil aldrig sælge dine persondata til en tredjepart.

Vi kan dele dine persondata med vores moderselskaber og tilknyttede virksomheder.

I visse tilfælde overlader vi dine persondata til Hosting.gls samarbejdspartnere og leverandører, f.eks. leverandører af fraud prevention services, udbydere af kundetilfredshedsundersøgelser og nyhedsbrevsservices mv. Disse samarbejdspartnere behandler alene persondata på Hosting.gls vegne og i overensstemmelse med vores instruks.

Vi kan videregive persondata, hvis vi modtager en bindende anmodning herom fra en relevant myndighed, en retsinstans, eller det følger af lovgivningen. Vi vil beskytte dine data ved altid at lade myndigheder og retsinstanser dokumentere, at de har det nødvendige lovlige grundlag til at få oplysninger udleveret.

Betaling

Hosting.gl gør brug af betalings-og indløsningsudbydere, når du benytter kreditkort for at betale for din ydelse. Her gør vi brug af:

Quickpay ApS, Clearhaus A/S.

Domæneregistreringer

Når du registrerer et domæne gennem Hosting.gl, vil de indsamlede persondata blive videregivet til den nationale eller internationale domæneadministrator, som kan tildele dig brugsretten til domænet. Videregivelse af oplysninger sker i henhold til de krav, som stilles af domæneadministratoren, og Hosting.gl vil udelukkende kunne tilbyde kunden at registrere et domæne ved sådan indsamling og videregivelse af påkrævet persondata.

Vær opmærksom på, at når du registrerer et .nu og .se er det et krav fra de pågældende domæneadministratorer, at du oplyser dit CPR-nummer.

Hosting.gl benytter sig af forskellige leverandører til registrering, flytning og administration af de domænenavne, du køber gennem os:

Tele, DK Hostmaster, KeySystems, Hexonet.

Underdatabehandlere

Derudover har vi en række underdatabehandlere, som vi kan overlade personoplysninger til.

Se hvem vi bruger som underdatabehandlere på Hosting.gl/compliance.

Tracking & markedsføring

Vi har en legitim interesse i at kunne videreudvikle, markedsføre og forbedre de produkter og services, vi tilbyder. Derfor anvender vi persondata i opsætningen og ved vedligehold af vores produkter og services, samt i forbindelse med vores markedsføringsaktiviteter, og vi kan bruge persondata til fejlfinding og administrative formål.

Dine rettigheder

Som den registrerede har du en række rettigheder, som vi til enhver tid skal sikre opfyldelse af.

Du har ret til at anmode os om følgende:

 1. At få adgang til og få rettet/ændret dine persondata
 2. At få slettet persondata
 3. Du har derudover ret til at protestere over behandlingen af dine personlige data, og du har ret til at indgive klage til en databeskyttelsesmyndighed

Vi henstiller til at du via vores kontrolpanel, fjerner de data du ikke ønsker vi skal opbevare eller sletter din konto, hvilket resulterer i at data bliver slettet. (Bemærk dog, at vi fortsat vil opbevare data i henhold til vores bogføringsforpligtelser)

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores support.

Ændringer

Hosting.gl forbeholder sig retten til at ændre og opdatere denne politik.